Groepsindeling

Het wedstrijdzwemmen is verdeeld in de volgende afdelingen:

1. Techniekschool en Techniekacademie (MiniorenSelectie (minioren)) 

2. Junioren Club

3. Selectie A

4. Selectie B en C (incl. Masters)

Klik op de link of in het menu voor verdere informatie!

 

ad1.Binnen de Minioren afdeling stroomt een zwemmer binnen via de Techniekschool waar kennis wordt gemaakt met de eerste basisvaardigheden van het wedstrijdzwemmen. Vanuit die groep gaat de zwemmer het opleidingstraject bij DWK doorlopen. In de Techniekacademie gaat de minioren zwemmer zich verder ontwikkelen.

 

ad.2 Elke junioren 1 zwemmer komt terecht in de Junioren Club. De Junioren Club maakt weliswaar onderdeel uit van de A selectie, maar kent een duidelijk opleidingstraject zodat uitgebreide informatie in een apart kader hierbij te noemen is. Binnen de Junioren Club maakt de zwemmer kennis met alle facetten van het wedstrijdzwemmen en probeert hij/ zij de aansluiting te vinden met het MOZ (Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen van de KNZB). Hierover wordt uitgebreid stil gestaan door middel van de begeleiding van een kerntrainer en de Technisch Coördinator en natuurlijk de andere junioren trainers. Binnen deze club maakt iedere zwemmer gebruik van een aantal basistrainingen. Aan de hand van het zwemniveau komt de zwemmer vanaf junioren 2 in aanmerking voor aanvullende (NJJK) trainingen. Vanaf de oudste juniorenleeftijd kan het traject van het MOZ gevolgd worden door extra faciliteit(en) binnen het TC. In een uitzonderlijk geval kan een jeugd 1 zwemmer nog actief blijven binnen de Junioren Club. Bij de jeugd 2 leeftijd behoort deze zwemmer volledig tot de A of B. 

 

ad.3 Binnen de A Selectie bevinden zwemmers die gebruik maken van minimaal 3 basistrainingen, deelnemen aan wedstrijden gedurende het gehele seizoen, deelnemen aan wedstrijden op het hoogste Gelderse of Nationaal niveau en bereid zijn om serieus te trainen om zichzelf te (blijven) verbeteren. 

 

De trainingen kunnen worden uitgebreid tot 6 trainingen en wanneer een zwemmer een ambitie heeft van NK-niveau of hoger kan deze mogelijk in aanmerking komen voor de faciliteiten die aangeboden worden binnen het TC. Dit zijn de faciliteiten die DWK als 'Talentcentrum' aanbiedt en hiermee invulling geeft aan het landelijk beleid van de KNZB binnen het talentontwikkelingsprogramma. De zwemmer binnen het TC volgt een vastgesteld trainingsprogramma die confrom de criteria van het MOZ loopt. Hiervoor geldt wel dat er jaarlijks voldaan moet worden aan een vastgesteld niveau volgens het MSS (MeerjarenSelectieSysteem) om de TC faciliteiten te behouden. Er gelden hier dan ook bepaalde regels/voorwaarden voor. Selectie vindt aan elk begin van het seizoen plaats middels een intake met de TC coördinator en technisch coördinator. Ook zwemmers die lid zijn van een andere vereniging kunnen in aanmerking komen voor het TC, waarbij sprake zal zijn van een bepaald niveau volgens het MSS. Zij volgen dan aanvullende trainingen bij het TC bovenop hun eigen trainingen binnen hun vereniging. Zie hiervoor meer bij 'DWK als TC'.

 

ad.4 De B selectie bestaat uit jeugdzwemmers, triatleten en masters die mogelijk 2-3x per week gebruik maken van de zwemtrainingen van deze groep. Deze zwemmers zijn verplicht deel te nemen aan zwemwedstrijden, maar kennen een lager prestatieniveau dan het Gelderse niveau en/ of nemen geen deel aan competitiewedstrijden. Binnen de C selectie trainen hoofdzakelijk de zwemmers voor de algehele fitheid, conditie en plezier en geldt geen verplichting tot deelname aan zwemwedstrijden.

Beide selecties beschikken over een kerntrainer, een assistent trainer en tevens over eigen trainingsfaciliteiten, trainingsprogramma en indien wenselijk een wedstrijdprogramma. Binnen deze selecties is ook de groep Masters actief. Indien een Masterzwemmer een hogere ambitie kent (bv. deelname NK's en EK/WK's) dan is het mogelijk dat deze zwemmer deel uit maakt van de A selectie. 

 

Elke afdeling heeft zijn eigen technisch coördinator. Hij of zij is de contactpersoon richting de zwemmers en samen met collega-trainers verzorgen zij de diverse trainingen.

Schematisch is het opleidingstraject wedstrijdzwemmen van DWK weergegeven in de groepsstructuur zwemmen.