Zwemcommissie

De zwemcommissie vormt het orgaan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid zwemmen binnen de vereniging DWK. Zij valt daarmee rechtstreeks onder het bestuur. De zwemcommissie bestaat natuurlijk uit een voorzitter, secretariaat en oenningmeester. Daarnaast neemt ook de hoofdtrainer zwemmen deel aan de vergaderingen en is er afvaardiging vanuit de ouders en vanuit de zwemmers. De voorzitter neemt ook zitting in het bestuur. 

Taken

De zwemcommissie vervult onder meer de taken op gebied van kwaliteitszorg binnen de zwemafdeling, uitzetten en bewaken van het technische beleid, vaststellen van het trainingsrooster en wedstrijdkalender, het voeren van intakegesprekken van nieuwe zwemmers, organiseren van bijeenkomsten en het adviseren en ondersteunen van de wedstrijdcommissie en zwemmerscomité.
 
Verantwoordelijkheden

De zwemcommissie is verantwoordelijk voor:

  • De kwaliteit van de technische coördinatoren binnen de zwemafdeling
  • De kwaliteit van het trainerscorps binnen de zwemafdeling
  • Een goede uitvoering van het programma binnen de zwemafdeling
  • Het voeren van een financieel, gezond beleid binnen de zwemafdeling
  • Een goede uitvoering van de opgenomen taken 

Werkwijze

De zwemcommissie stelt zich op de hoogte van de ontwikkelingen en bepaalt de zwemtechnische lijn binnen de gehele zwemafdeling binnen de vereniging. De zwemcommissie komt 1x per 6-8 weken bij elkaar voor overleg. Besluitvorming vindt eventueel plaats na stemming.

Zwemcommissie
Ingrid Helmich voorzitter
Greta Wyma secretariaat
vacant penningmeester
Jeroen Dellebeke hoofdtrainer zwemmen
Adriaan Rijpma Lid ouders
Bea Potappel Lid ouders
Ruben Koek Lid zwemmers