Zwemcommissie

De zwemcommissie vormt het orgaan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid zwemmen binnen de vereniging DWK. Zij valt daarmee rechtstreeks onder het bestuur. Deze commissie wordt gevormd door de Technische Coördinatoren van de minioren, junioren en jeugd/ senioren en de afgevaardigde leden van de wedstrijdcommissie onder leiding van een voorzitter ( = manager zwemmen). Eén lid van de zwemcommissie vertegenwoordigt de zwemafdeling binnen het bestuur van DWK. De wedstrijdcommissie is een uitvoerend orgaan en zal bij vraagstukken de zwemcommissie om advies vragen. 

Taken

De zwemcommissie vervult onder meer de taken op gebied van kwaliteitszorg binnen de zwemafdeling, uitzetten en bewaken van het technische beleid, vaststellen van het trainingsrooster en wedstrijdkalender, het voeren van intakegesprekken van nieuwe zwemmers, organiseren van bijeenkomsten en het adviseren en ondersteunen van de wedstrijdcommissie en zwemmerscomité.
 
Verantwoordelijkheden

De zwemcommissie is verantwoordelijk voor:

  • De kwaliteit van de technische coördinatoren binnen de zwemafdeling
  • De kwaliteit van het trainerscorps binnen de zwemafdeling
  • Een goede uitvoering van het programma binnen de zwemafdeling
  • Het voeren van een financieel, gezond beleid binnen de zwemafdeling
  • Een goede uitvoering van de opgenomen taken 

Werkwijze

De zwemcommissie stelt zich op de hoogte van de ontwikkelingen en bepaalt de zwemtechnische lijn binnen de gehele zwemafdeling binnen de vereniging. De zwemcommissie komt 1x per 6-8 weken bij elkaar voor overleg. De manager zwemmer vervult de voorzittersrol binnen de zwemcommissie. Besluitvorming vindt eventueel plaats na stemming.

Leden

Ingrid Helmich, Greta Wyma, Erik Renshof, vacant, Jeroen Dellebeke en Kevin Eltink.

Contact

zwemcommissie@dewaterkip.nl