Talentcentrum DWK

DWK voert samen met nog 13 andere Nederlandse zwemverenigingen het Talentcentrum-keurmerk. DWK kent een rijke historie binnen het Nederlandse zwemmen. De vereniging werd al 8 keer landskampioen in de hoofdklasse. Verschillende zwemtoppers kende hun ‘zwemopleiding’ binnen DWK of maakte op latere leeftijd de overstap om hun talent verder te ontplooien. In de jaren ’80 was Conny van Bentum één van de eerste zwemtalenten van DWK; later volgden er meerdere toppers die het ver schopten: tot het behalen van EJK’s, EK’s, WK’s en de Olympische Spelen. DWK wil zich nadrukkelijk profileren als een vereniging waar het jonge zwemtalent zich verder kan ontwikkelen, zodat er een betere aansluiting met de top ontstaat. Dit is waarom DWK hiervoor sinds 2008 de ruimte biedt en talentvolle zwemmers de mogelijkheid geeft om een talentopleiding te volgen. Dit zal moeten leiden tot deelname aan de Europese Jeugd Kampioenschappen (EJK). Na eventuele deelname aan de EJK moet de zwemmer een betere aansluiting vinden bij het zwemmen op professioneel niveau. Om zorg te dragen voor een goede begeleiding en faciliteiten voor deze groep zwemmers zijn er samenwerkingsverbanden met o.a fysiotherapie praktijk Jan Evers en sportcentrum Do-It.

 

Met ingang van het seizoen 2011-2012 zijn er aan het huidige beleidsplan een aantal speerpunten op de onderwerpen talentontwikkeling en breedtesport toegevoegd. Eén van deze speerpunten is het neerzetten van een goed ‘TC- beleid’. DWK heeft al jaren een goede regionale uitstraling en wil deze dan ook verder uitbouwen door middel van het aanbieden van goede faciliteiten voor talenten uit de omgeving. Naast een goed extern beleid geldt ook dat er aandacht uit zal gaan naar een goed intern beleid, waarbij de talenten  van DWK bovenop de huidige trainingsuren zogenaamde ‘TC-faciliteiten’ aangeboden krijgen. Deze faciliteiten omvatten o.a. extra trainingsuren onder begeleiding van de TC-trainer van DWK. Deze faciliteiten gelden ook voor de talenten uit de omgeving die zij extra aangeboden krijgen binnen het TC van DWK. In overleg met de trainer van de vereniging waarvan het talent afkomstig is, worden hiervoor passende afspraken gemaakt.
 
 
Criteria
- Vanaf junioren 3 en ouder (tot aan jeugd 2 voor externe leden)
- Min. C niveau volgens het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) van de KNZB
In combinatie met:
- Motivatie van de zwemmer, trainer en ouders
- Technische capaciteiten en leervermogen*
 
* Een zwemmer die niet het C niveau behaald heeft, kan mogelijk wel geselecteerd worden voor het TC op basis van het bezit van andere capaciteiten die belangrijk zijn om tot een goede zwemmer te ontwikkelen (techniek, lichaamsbouw, weinig trainingsuren…)
 
TC faciliteiten DWK Barneveld
Zwemtrainingen binnen de ETC faciliteiten van DWK
Begeleiding door de TC-trainer
Mogelijkheid tot het volgen van landtraining(en) en krachttraining
Video analyses
 
Voorwaarden
- Voldoende niveau van de zwemmer
- 2 proeftrainingen, intake en het invullen van het doelstellingen formulier
- De zwemmer blijft lid van de eigen vereniging*
- Motivatie van de zwemmer, ouders, trainer om het programma te volgen binnen het TC van DWK
- De zwemmer maakt 2x per week gebruik van de TC zwemtrainingen en heeft daarnaast de mogelijkheid om 1x deel te nemen binnen het trainingsprogramma van de A selectie
- De trainer is bereid om regelmatig aanwezig te zijn bij een training, zodat het programma op elkaar afgestemd kan worden en kennis kan worden gedeeld
- Het programma binnen het ETC is leidend. Dit gaat in overleg met de eigen vereniging
- De zwemmer volgt het programma minimaal 1 jaar
- De kosten per training bedragen € 2,50 en worden betaald aan het TC
 
* Pas na 1 jaar mag de zwemmer/ trainer van de eigen vereniging de keuze maken om een overstap te maken naar DWK. Dit gebeurt op initiatief van de zwemmer/ouders/trainer zelf en niet door het TC!
 
Contact
TC coördinator/ trainer DWK
Jeroen Dellebeke