We gaan weer beginnen!

Beste sporters, ouders, trainers, vrijwilligers,

Wat waren we verrast toen we te horen kregen dat de baden sinds 11 mei hun deuren mochten openen! Iedereen staat inmiddels te trappelen om weer het water in te gaan, maar dat kan helaas niet meer zoals we gewend waren. Vanuit DWK hebben we de afgelopen periode hard gewerkt om naast de landelijke richtlijnen van het RIVM, de maatregelen vanuit de zwembranche en Optisport ook een DWK protocol op te stellen.

Op basis van dit protocol kunnen we onze trainingen op een veilige manier organiseren en hopen we dat we ons steentje kunnen bijdragen aan het terugdringen van het virus en tegelijkertijd weer genieten van onze sport. Dit protocol kun je dus niet alleen lezen. Je hebt ook de richtlijnen van het RIVM en vanuit de zwembranche op te volgen.

Daarnaast is binnen de vereniging gekozen om de groepen geleidelijk weer op te laten starten. Hiervoor is een apart rooster beschikbaar, waarin je kunt zien wanneer jouw groep weer in het water mag. Het kan zijn dat voor een groep meerdere momenten op een dag beschikbaar zijn. Dit doen we omdat de groep waarschijnlijk heel groot is. Je dient je dan vooraf aan te melden voor een van de trainingen. Via de commissie en/of trainersgroep krijg je hier informatie over.

Mocht het zijn dat richtlijnen vanuit de overheid of de zwembranche aangepast worden, dan zullen wij ook ons protocol daar op aanpassen.

Heel veel sportplezier!

 

Bestuur DWK