Opstartfase seizoen 2020-2021

Check alle protocollen zoals die door de overheid en NOC*NSF zijn opgesteld op deze aparte pagina.

Beste sporters, ouders, trainers, coaches, vrijwilligers, waterratten,

Het doet ons deugd om jullie te laten weten dat we op korte termijn weer het water in gaan! De afgelopen dagen is er veelvuldig intern overleg geweest en wordt ook intensief contact gehouden met Optisport om te bespreken wat onze mogelijkheden zijn de komende periode.

Uiteraard moeten we ons gaan houden aan de protocollen die de zwembranche in het algemeen en Optisport voor onze locaties hebben opgesteld. Daarnaast is het bestuur van DWK ook bezig om in de komende dagen een protocol specifiek voor de vereniging op te stellen.

Het opstarten van de groepen doen we gefaseerd. We beginnen met de jongste jeugd omdat deze relatief het makkelijkst kunnen beginnen. Zij hebben het minste last van de 1.5m maatregelen. Vervolgens gaan we per week uitrollen naar de volgende doelgroepen, waarbij proberen om zoveel mogelijk waterpolo en zwemmen te combineren.

Elke week willen we kunnen zien of dit gaat zoals de bedoeling is, en of er aanpassingen nodig zijn in protocollen of andere zaken. We starten eind volgende week weer op met de SuperSpetters zwemlessen. In de daarop volgende week zullen we weer met programma’s starten voor de kinderen tot en met 12 jaar. Zoals gezegd, elke daarop volgende week zullen we verder gefaseerd opstarten met de verschillende leeftijdsgroepen. Specifieke roosters zijn hier voor in de maak en hopen we spoedig met jullie te kunnen communiceren.

Enkele zaken zijn van belang om vooraf te weten:

  • Er is ruimte voor een beperkt aantal sporters op de verschillende trainingsmomenten. Het kan zijn dat je vooraf moet registreren voor bepaalde trainingen. Hierover wordt apart gecommuniceerd naar de sporters.
  • We proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van onze orignele trainingstijden, maar de invulling hiervan kan wel afwijken. Had je eerst een 2 uurstraining, dan kun je je voorstellen dat we dat moeten inkorten, om meer sporters in dezelfde tijd te kunnen bedienen.
  • We blijven de trainingen combineren met buiten-land-trainingen, binnenkort hopen we dat te kunnen doen op het terrein van het Oosterbosbad
  • Recreatief aanbod zal vanuit DWK in beginsel niet worden aangeboden. De verschillende zwembaden bieden de mogelijkheid tot recreatief zwemmen, daar willen we jullie graag naar verwijzen. Let op; ook hiervoor moet je je vooraf aanmelden.

We zijn blij dat we onze sporten weer enigszins kunnen gaan beoefenen. Het zal niet gaan zoals het was, maar we zijn creatief genoeg om sportaanbod weer mogelijk te maken! We kiezen voor een geleidelijke weg, zodat we gecontroleerd alles weer opstarten.

Dan ten slotte; we hebben allemaal de afgelopen 2 maanden enorm veel geduld moeten opbrengen. Het doet ons goed om te zien dat heel veel sporters in de tussenliggende tijd toch op meerdere manieren hebben weten actief te blijven. Blijf dat doen, blijf gezond en houd je aan de richtlijnen!

Bestuur DWK

Check alle protocollen zoals die door de overheid en NOC*NSF zijn opgesteld op deze aparte pagina.