Corona-impact noodgedwongen stoppen competities en wedstrijden, sluiting accommodaties en solidariteit

update 29 maart 2020

Aan alle leden van DWK,

Op dit moment worden wij allen getroffen door de ingrijpende maatregelen van de regering om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Op last van de Rijksoverheid en de Vereniging Sport en Gemeenten heeft Optisport op 15 maart jl. al haar accommodaties moeten sluiten. Eerder al besloot DWK de trainingen te staken. Momenteel mag er geen enkele activiteit meer plaatsvinden in de Veluwehal en Heuvelrand.

Afgelopen week is duidelijk geworden dat de KNZB alle competities stopt en wedstrijden af heeft gelast. Daarmee eindigt dit seizoen niet op de manier waarop we dat zouden wensen. In plaats van lekker trainen, samen zijn met zwemvrienden, lol hebben met elkaar en toewerken naar een doel, zitten we thuis, kunnen we niet naar school of naar het werk en wordt onze dagelijkse routine totaal overhoop gegooid. De crisis is echt ernstig en heeft een grote impact op eenieder van ons. Het einde van de crisis is nog niet in zicht. Het einde van dit seizoen helaas wel!

Wij hebben alle begrip voor de maatregelen van de overheid en de KNZB. De gezondheid van ons allen gaat immers boven alles. Tegelijkertijd gaat het ons aan het hart dat wij onze zwemactiviteiten niet meer kunt ontplooien.

En wat nu? Het is zaak om in deze crisis samen sterk te zijn en te blijven. We moeten elkaar helpen! Wij vragen aan de KNZB hoe zij omgaan met de ledenbijdrage. Jullie stellen de vraag hoe DWK  omgaat met de contributie. En wij op onze beurt gaan bij Optisport langs om te vragen hoe zij omgaan met de inning van de huursom. Het lijken allemaal logische vragen. Maar is dat wel zo?

Wij hebben overlegd binnen het bestuur en kwamen tot het besef dat wij ons écht bevinden in een uitzonderlijke situatie waarbij sprake is van een sterke onderlinge afhankelijkheid. Jullie zijn lid van DWK. Wij waarderen dat enorm want jullie zorgen ervoor dat DWK nu en in de toekomst kan blijven bestaan.

Voortbordurend op de bestaansgrond van DWK hebben wij natuurlijk ook de KNZB en de accommodaties (lees: Optisport) nodig om onze geliefde sport te kunnen blijven beoefenen. Dat bedoelen wij met de sterke onderlinge afhankelijkheid.

De huidige situatie ontstaat simpelweg door overmacht in een vorm die niemand ooit kon zien aankomen.

Als bestuur van DWK hebben we daarom besloten de keten DWK à Optisport à KNZB te respecteren en ter wille van het voortbestaan van onze zwemsport de huur, de KNZB bijdrage en vergoedingen voor ons gerespecteerde kader als normaal te betalen. Dit zijn de momenten dat we elkaar moeten helpen. Dit is bij uitstek het moment om onze loyaliteit en solidariteit te tonen. Aan onze partners, ons kader en jullie! We beschermen de zwemsport in het bijzonder en de sport in het algemeen.

Datzelfde beroep op loyaliteit en solidariteit doen wij op jullie, onze leden.

Wij besloten de incasso betreffende contributie te activeren voor het bedrag dat jullie gewend zijn. Daarmee blijft de basis van ons bestaansrecht overeind en kunnen wij onze verplichtingen naar Optisport en de KNZB waarmaken. Daarmee helpen jullie de keten gezond te houden.

Wij volgen met dit besluit nadrukkelijk het advies van de KNZB.

De ouders van Superspetters ontvangen een separaat bericht van de coördinatoren.

Wij zijn ons bewust van het grote ongemak. Immers, wij trainen niet meer en maken geen gebruik van de accommodaties. Dat is allemaal waar. Echter, dit is overmacht. Daarom doen wij toch een beroep op jullie loyaliteit en jullie begrip in deze situatie.

Wij hopen op jullie vertrouwen dat wij deze kwestie, samen met jullie, de KNZB en Optisport op een goede, zorgvuldige en toekomstgerichte manier oplossen.

Jullie medewerking, steun en vertrouwen in DWK zorgen ervoor dat wij samen, na deze hectische periode, de draad weer kunnen oppakken.

Voor vragen, opmerkingen of nadere duiding van deze brief zijn wij aanstaande maandag 30 maart, woensdag 1 april en donderdag 2 april bereikbaar tussen 19.00 – 20.00 uur via de volgende telefoonnummers:

Yvonne Baars             06-25071157

Berend Slijkhuis         06-25192057

Titus Mennen             06-54348960

 

Blijf gezond

Hou 1,5 meter afstand

Onderhoud sociale contacten

Zorg voor elkaar

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens bestuur DWK

Remco

Voorzitter DWK

 

23 maart 2020

De maatregelen zijn sinds vanavond aangescherpt en gelden tot 1 juni 2020. Dit houdt in dat alle vereningingsactiviteiten voor dit seizoen worden geannuleerd. Tevens zijn alle competities van dit seizoen 2019/2020 per direct gestopt. 

De KNZB heeft hierover een bericht geplaatst op hun website; www.knzb.nl. 

Als bestuur krijgen wij terecht al vragen over de contributie, u krijgt voor het einde van de week antwoord via de nieuwsbrief. 

Het Bestuur

 

13 maart 2020

Naar aanleiding van de reeks aangekondigde extra maatregelen vanuit het kabinet en het RIVM, willen wij alle leden van DWK oproepen deze maatregelen te volgen.

Alle verenigingsactiviteiten (wedstrijden, zwemlessen en trainingen) zullen tot en met 6 april worden geannuleerd. DWK volgt hierin het advies van de KNZB.

Zodra er wijzigingen zijn vanuit de KNZB, dan zullen wij hier als vereniging op aansluiten. Zie www.knzb.nl.