Aanpassing prijs SuperSpetters

ALV besluit

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 12 juni is besloten dat het hele pakket SuperSpetters € 650,00 kost. Het pakket bestaat uit inschrijfgeld, een bril, een badmuts, een boek met stickers, alle nodige lessen, gebruik van zoomertjes, diploma zwemmen en het diploma. Deze contributie zal in 2 termijnen geïnd gaan worden, de eerste keer bij de start en de tweede keer na 6 maanden.

Kinderen, die voor 1 juni op de wachtlijst stonden, krijgen een kleine korting op dit bedrag. Voor hen zullen de kosten voor het gehele pakket € 550,00 bedragen.

Voor zwemmers, die al eerder gestart zijn, betalen de normale contributie inclusief een opslag van 10%. De inning zal ieder 2 maanden geschieden.

Meer informatie: https://www.dewaterkip.nl/basisgroepen/superspetters