B, C en Masters Selectie

Informatie B, C en Masters Selectie

De B Selectie zal bestaan uit zwemmers die geen deel willen of kunnen uitmaken van de A selectie en max. 2-3x per week willen trainen. Zwemmers in deze selectie nemen nog wel deel aan wedstrijden, maar kennen andere verplichtingen. Tevens bevinden in deze selectie de zwemmers die een lager prestatieniveau kennen dan het Gelderse niveau en/ of niet deelnemen aan competitiewedstrijden.  
De C Selectie zal bestaan uit (vnl. senioren) zwemmers die zwemmen voornamelijk voor hun plezier, om hun (zwem)conditie op peil te houden, voor de sociale binding met de club (of om deel te nemen binnen het master programma). Deelname aan wedstrijden is geen verplichting. De belangstelling voor masterwedstrijden neemt per jaar toe binnen DWK. Bij grote belangstelling zullen we in de toekomst ook de randvoorwaarden ervoor moeten schapen ofwel: een eigen trainer/ contactpersoon, eigen trainingsfaciliteiten met gepaste trainingsschema’s voor 1 of 2 zwemtrainingen per week.
Voor beide selecties gelden dan ook een aangepast beleid en regelgeving, waar meer accent komt te liggen op ontspanning en sociale contacten. 

Masterzwemmers die ambitie kennen om bijvoorbeeld deel te nemen aan NK/EK/WK en hiervoor bereid zijn meer te trainen dan 3x per week kunnen mogelijk (deels) opgenomen worden in A selectie.  Hierbij geldt wel dat een masterzwemmer over goede technische en conditionele vaardigheden dient te beschikken. 

Contactpersonen

Bert Plat (maandag / vrijdag)
Arthur de Keijzer (dinsdag)