Junioren

Informatie Junioren
Vanuit de Minioren stroomt het kind door naar de Junioren fase. Na de minioren tijd wordt het kind een junioren zwemmer. Iedere junioren 1 zwemmer stroomt in principe door naar de Junioren groep.  Als beginnende junior maak je kennis met het deels voortzetten van de fase TrainTechniek, met als doel het verbeteren van een goede zwemtechniek. De volgende fase, die van TrainTrainen, is een hele belangrijke waarin de zwemmer kennismaakt met de verschillende trainingen en het leren omgaan daarmee. Na die fase speelt met name bij de oudste junioren en de jeugd de fase TrainRacen een belangrijke rol. Deze 3 fases voortkomend uit het MOZ zullen de basis vormen voor de trainingen die de zwemmers volgen binnen junioren.

In het eerste jaar in de Junioren groep zal de zwemmer kennismaken met o.a. uitbreiding van trainingsuren, doelen stellen, landtraining en veel verbetering van techniek en inhoud. Na het eerste jaar wordt bepaald aan de hand van progressie en overige criteria welke route de zwemmer gaat volgen binnen DWK:

a. voortzetten deelname in de Junioren groep

b. doorstroom op basis van MSS-niveau naar A+ groep binnen Junioren Club met evt. aansluiting binnen TC lijn (J2)

c. uitstroom naar B selectie of C selectie (indien geen wedstrijdvergunning meer)

Het traject van junioren 1 zwemmer start in junioren B en wordt begeleid door deze kerntrainer van de Junioren groep. Deze zal uiteindelijk ook het eerste advies geven over te volgen route. Na de juniorenperiode vervolgt de zwemmer zijn route in de jeugdcategorie passend bij het zwemniveau van de zwemmer. De verschillende groepen worden tevens begeleid door een eigen kerntrainer, zodat goede begeleiding mogelijk is. Tevens wordt hen extra faciliteiten aangeboden waaronder landtraining en training op het 50m bad. Er zijn dus 2 zgn. groepen binnen de Junioren selectie:

J1: Junioren A&B (basisselectie)

J2: Junioren A+ (incl.TC)

De Technisch Coördinator van de Junioren groep is eindverantwoordelijk en bepaalt zaken als planning, techniek, voortgang etc. De kerntrainers vormen het contactpersoon met hun groep waarin zaken als school, zwemmen, etc. wordt besproken. 

Contactpersoon / kerntrainer: Ardi Knol

De contactpersoon is het aanspreekpunt waar je terecht bij kunt met al jouw vragen, waar je je moet afmelden bij afwezigheid/ziekte en voor schoolzaken & advies.