DWK kent een rijke historie, die mooi wordt geillustreerd door de Clubrecordlijsten. Veel records zijn ook opgenomen in de Regionale records en sommige records waren destijds of zijn nog steeds zelfs een Nederlands Record!

Sinds januari 2018 kent DWK ook een aantal nieuwe groepen met clubrecords. Zo zijn de gemengde estafettes toegevoegd en kennen we nu ook Mastersrecords. Voor Mastersrecords geldt dat resultaten alleen meetellen, wanneer deze tijdens een Masterswedstrijd gezwommen zijn. Tijden van andere wedstrijden kunnen alleen meetellen bij de andere records.

Het is tevens goed om te weten dat wanneer een record in een bepaalde jaargang sneller is dan bij een oudere jaargang, dat dan ook de jongere tijd bij een oudere leeftijd van toepassing is. Lees de jaargangrecords dus als "en jonger". Dit geldt niet voor Mastersrecords, die zijn specifiek gebonden aan de leeftijd die men in een bepaald jaar heeft.

Heeft u opmerkingen, neem dan contact op met: clubrecord@dewaterkip.nl