Lidmaatschap

Lid worden van DWK.

Wilt u lid worden van DWK ?

Voor personen, die willen komen sporten bij DWK, gelden de volgende algemene aanname-eisen.

1. Het adspirant-lid moet kunnen zwemmen. (Deze eis geldt uiteraard niet voor de kinderen, die met zwemles beginnen en daartoe Superspetters volgen.)

2. Het adspirant-lid dient zijn/haar zwemkunst te tonen ten overstaan van de trainer van de zwemgroep, waarin hij/zij wil gaan meedoen. De trainer bepaalt of hij /zij kan aansluiten in de gewenste zwemgroep. Indien dat niet het geval is, dan geeft de trainer daarvoor een gemotiveerde reden en geeft bovendien aan welke alternatieven er voorhanden zijn.

3. Het adspirant-lid is de Nederlandse taal machtig en kan instructies begrijpen en opvolgen. In heel specifieke gevallen (bv. het adspirant-lid blijkt wel zwemvaardig, maar is de taal nog niet machtig) kan besloten worden hem/haar wel als lid toe te laten, maar in dat geval slechts indien hij/zij vergezeld is van een tolk.

4. Het adspirant lid houdt zich aan de algemene gangbare hygiëne regels.

5. Het adspirant lid heeft gepaste zwemkleding voor de zwemsport aan (dus geen bikini of Beach short). Evenmin kan sprake zijn van aanpassing van de geldende zwemkleding aan de wensen/eisen van het adspirant lid.

De eisen gelden voor iedereen, bij welke instroom groep dan ook.

 

Dan kunt u via onderstaande e-mailadressen informatie opvragen over de verschillende mogelijkheden die DWK biedt.

 

Basisgroepen:  
De Veluwehal Barneveld  
- SuperSpetters basisgroepen@dewaterkip.nl
- SwimFun, SwimKick, AuaFun basisgroepen@dewaterkip.nl
- Minipolo minipolo@dewaterkip.nl
   
De Heuvelrand Voorthuizen  
- SuperSpetters deheuvelrand@dewaterkip.nl
- SwimFun, SwimKick, AuaFun deheuvelrand@dewaterkip.nl
- Minipolo minipolo@dewaterkip.nl
Zwemafdeling:  
Wedstrijdzwemmen  

- Techniekschool,
- Techniekacademie,
- Wedstrijdzwemmen

zwemcommissie@dewaterkip.nl
   
Recreatief zwemmen  
- Trimzwemmen,
- Masterzwemmen
zwemcommissie@dewaterkip.nl
Waterpoloafdeling:  
- Waterpolo waterpolo.secretariaat@dewaterkip.nl
SportOpMaat:  
- Begeleiding op maat sportopmaat@dewaterkip.nl
De Heuvelrand:  

- SportOpMaat,
- Banen zwemmen,
- Techniek les

deheuvelrand@dewaterkip.nl

 

De contactpersonen zullen u dan van de gevraagde informatie voorzien of ervoor zorgen dat uw vraag bij de juiste personen terecht komt.

Ook kunt u bij hen  het inschrijfformulier, om lid te worden van DWK, verkrijgen.

Info m.b.t. veranderingen van uw lidmaatschap of het opzeggen van uw lidmaatschap kunt u ook via hen krijgen.

Heeft u vragen over de in rekening gebrachte of afgeschreven contributie kunt u mailen naar:

                     contributie@dewaterkip.nl

Voor andere vragen betreffende de ledenadministratie kunt u een mail sturen naar:

                     ledenadministratie@dewaterkip.nl

Klik hier voor het contributie-overzicht.